Kuvia Höljäkästä


(Päivitetty 18.5.2014)

Musiikkitoimintaa

Syksystä 2005 lähtien musiikinharrastus on Höljäkässä vahvistunut. Toiminnassa on 13-jäseninen mieskööri ja nuorten bändi on perustettu.


Pilkkikisat

Perinteiset pilkkikisat Nevalan lahdessa vetävät runsaasti väkeä pääsiäislauantaisin.


Hirvipeijaiset

Höljäkän Erän hirvipeijaiset järjestetään vuosittain metsästyskauden päättyessä.


Ulkoilupäivä Jurttivaaralla


Konnankolo-laavu

Konnanvaaran laavu, jonne voi retkeillä ihailemaan Pielisen maisemia omien eväiden kanssa. Autotie Konnantietä pitkin entiselle ampumaradan käännöspaikalle (Konnantieltä käännytään vasemmalle heti Konnan ylikäytävän jälkeen), josta johtaa polku vaaralle.


Kylätori kesälauantaisin

Kylätoria pidetään kesälauantaisin nuorisoseuran talon pihapiirissä. Torista ovat vastanneet yhteisvoimin vaki- ja etähöljäkkäläiset. Myynnissä on ollut käsitöitä, lahjatarvikkeita, makeaa ja suolaista kahvileipää, vihanneksia ja juureksia, marjoja, akvarelleja ja kirpputoritavaraa. Tuotevalikoima vaihtelee myyjien ja satokauden mukaan.


Tapahtumia vuolukivikaivoshankkeen ympärillä

Siuntiolaisen Marjoniemi Oy:n ympäristölupahakemus vuolukivilouhoksen perustamiseksi Konnanvaaran ja Pielisen väliselle alueelle on ollut vireillä heinäkuusta 2005 saakka. Lupa on ollut käsiteltävänä Itä-Suomen ympäristölupavirastossa (sittemmin Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualue), Vaasan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä viimeksi Itä-Suomen aluehallintovirastossa, joka huhtikuussa 2011 myönsi ympäristöluvan vuolukiven louhimiseen. Lupa on voimassa toistaiseksi ja päätöksestä saattoi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 9.5.2011 mennessä. Toimitukseen tulleiden tietojen mukaan määräaikaan mennessä on jätetty yksi valitus. Mainittakoon myös, että Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämässä luvassa kaivostoiminnalle asetetaan varsin tiukat ehdot. Ne koskevat mm. kaivoksesta poistettavan veden juoksutusta, melu- ja pölyhaittojen rajoittamista ja kaivannaisjätteen jätehuoltoa. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, toteuttaako Marjoniemi Oy suunnitelmansa vuolukiven louhimiseksi alueelta.


Rakennuskohteita


Luontokuvia


Höljäkän kaupat

Seuraavassa kuvia Höljäkän kaupparakennuksista. Kyläkeskuksessa on toiminut kolme kauppaa useiden vuosikymmenien ajan ja Pohjois-Höljäkässä on ollut kauppoja ja kauppatoimintaa neljässä-viidessä paikkaa. Lisätietoa Höljäkän kauppojen historiasta löytyy Höljäkkä-päivän alustuksista kootusta materiaalista Höljäkän kylän kaupat. Vanhojen kuvien kokoamisessa ovat avustaneet Ilta Pankko, Toivo Nevalainen, Erkki Tolvanen ja Atso Heikura.


Rautatiekuvia Höljäkästä

Nurmes-Joensuu välillä on kaksi päivittäistä junayhteyttä. Keväällä 2007 tehty päätös Nurmeksen ja Vuokatin välisen rautatielinjan korjauksesta antaa toivoa henkilöliikenteen säilymiselle Nurmeksen ja Joensuun välillä. Jatkoyhteydet etelään heikkenivät syksyllä 2006, jolloin Joensuun ja Helsingin samoin kuin Joensuun ja Turun välinen yöjunaliikenne lakkautettiin.


Pielisen maisemia ja maisemakuvia


Höljäkän rakennuksia ja rakennettua ympäristöä


Risto Räppääjä -juhla

Elokuussa 2007 kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola sekä Risto Räppääjä näyttelijä Paavo Kerosuon hahmossa vierailivat Höljäkässä juhlistaen "Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö" -kirjan ilmestymistä.


Kylämessut kesällä 2009

Höljäkän kylämessut oli osa kesällä 2009 järjestettyä Kylä Kelpaa -tapahtumaa Pielisen Karjalassa. Kylämessujen avulla höljäkkäläisjärjestöt pyrkivät esittelemään paikallisia elin-, lomailu- ja harrastusmahdollisuuksia ja herättämään keskustelua Höljäkän tulevaisuudesta.


Suuri Vesikiertue 2013

Suuri Vesikiertue -tapahtuma vieraili sunnuntaina 21.7. Höljäkän venerannassa klo 15-21. Tapahtumassa oli monenlaista ohjelmaa kaikenikäisille; ohjelmasta vastasivat niin vesikiertuelaiset kuin höljäkkäläinen isäntäjoukko eri höljäkkäläisjärjestöistä. Tarkoituksena oli kiinnittää huomio puhtaisiin vesiin ja vesistöihin ympärillämme. Sateesta huolimatta paikalla oli runsas osanottajajoukko ja tunnelmaa ei lannistanut sekään, että muu maailma voitti Höljäkän täpärästi köydenvedossa. Kesänäytelmän päätähdet Milli ja Rölli olivat mukana juontamassa ja Tanja Pennanen loi tunnelmaa haitarinsoitolla.

Suuri Vesikiertue oli myös outokumpulaisen Teatteri-Traktorin vuoden pääkiertue. Tapahtuman yhteydessä esitettiin kokoillan näytelmä Myrsky. Shakespearen klassikkonäytelmä nähtiin vedessä ja veden äärellä. Puolitoistatuntinen esitys hyödynsi klassisen teatterin lisäksi tanssia ja katuteatterimaista liikekieltä. Esitystä luonnehdittiin esitteessä seuraavasti: Shakespeare kirjoitti Myrskyn vuoden 1611 tienoilla. Tapahtumapaikkana on magian ja henkien asuttama saari, jonne joukko aatelisia hoviväkineen haaksirikkoutuu. Saari on samalla itse elämän vertauskuva, joka kaikessa vellovassa rajallisuudessaan pakottaa ihmiset ratkomaan välinsä ennen siirtymistä eteenpäin. Myrsky-näytelmän oli Paavo Cajanderin suomennoksen pohjalta sovittanut ja ohjannut Tomi Kervinen.


Valokuituverkko ja Pielisen tietoverkko-osuuskunta

Joensuulainen Telekarelia Oy rakensi vuosina 2009-2011 valokuituverkon runkolinjan Lieksan ja Nurmeksen välille. Valokuituverkon rakentaminen oli pilottikohde, joka toteutettiin osana valtakunnallista Laajakaista kaikille 2015 -hanketta, johon Nurmeksen kaupunki osallistui osarahoittajana. Laajakaista kaikille 2015 -hankkeen tarkoitus oli tarjota edistyksellisiä laajakaistapalveluita maaseutualueille, joilla kyseiset palvelut eivät markkinaehtoisesti toteudu. Pilottihankkeen runkoverkko kulkee Lieksasta Kylänlahden, Mätäsvaaran ja Höljäkän kautta Nurmekseen vanhaa maantietä pitkin.

Runkoverkon linjaus ja tukiverkon kattavuus käy ilmi oheisesta kartasta. Kuten kartasta käy ilmi runkoverkko kattaa Höljäkässä vanhan maantien lisäksi Uurontien ja Höljäkäntien vanhantien liittymästä asemalle asti ja edelleen osan Hökänniementiestä. Runkoverkon linjaus ja tukiverkon kattavuus määritettiin Nurmeksen kaupungin ja Telekarelian antamien tietojen mukaan keväällä 2009 tehdyn kyselyn perusteella. Kyselyllä selvitettiin vakinaisten ja kesäasukkaiden mielipidettä valokuituverkkoon perustuvan laajakaistayhteyden tarpeesta ja halukkuutta siihen liittymiseen.

Nurmeksen kaupunginhallituksen pöytäkirjan mukaan valokuituverkkoon oli syksyllä 2010 liittynyt kaikenkakkiaan 130 taloutta. Höljäkässä verkkoon liittyneiden talouksien lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta liittymistiheys on suoraan verrannollinen talouden etäisyyteen runkoverkosta, sillä yli sadan metrin päässä sijaitseville kiinteistöille lisähinta oli rakentamisvaiheessa 3,5 euroa metriltä. Mainittakoon, että nuorisoseurantalo on liittynyt valokuituverkkoon.

Kuten edellä olevasta käy ilmi Laajakaista kaikille 2015 -hanke ylsi vain osittain tavoitteeseen turvata nopeat laajakaistayhteydet kaikille alueen talouksille niin haja-asutusalueilla kuin Nurmeksen keskustassakin. Tässä tilanteessa on lähdetty viemään asiaa eteenpäin osuuskuntaperiaatteella niin Nurmeksessa, Valtimolla kuin Rautavaaralla. Höljäkän osalta mainittakoon, että 19.1.2012 perustettiin Pielisen tietoverkko-osuuskunta, jonka tarkoituksena on rakennuttaa Nurmeksen, Juuan ja Lieksan alueelle valokuituverkkoa valtion Laajakaista kaikille 2015 -hankkeeseen liittyen. Vielä on avoinna, rakentaako osuuskunta varsinaista runkoverkkoa, mutta joka tapauksessa sen on tarkoitus rakennuttaa kyläverkkoja runkokuidusta kiinteistöihin. Runkoverkonkin rakentaminen saattaa tulla kysymykseen. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa seurata osuuskunnan toimia ylläolevan nettisivun kautta.


Höljäkkä Kodin Kuvalehden kummikylä 2010

Suomen suurin naistenlehti Kodin Kuvalehti valitsi Höljäkän vuoden 2010 kummikyläkseen. Tämä tarkoitti sitä, että lehti seurasi Höljäkän tapahtumia vuoden 2010 aikana ja julkaisi useampia artikkeleita Höljäkän elämänmenosta ja sen asukkaista. Päätös perusteluineen julkistettiin lehden tammikuun numerossa (2010:2, 14.1.2010) ja ensimmäinen artikkeli 'Höljäkkä - kylä keskellä Karjalaa' ilmestyi maaliskuussa (2010:6, 11.3.2010). Toinen, toukokuussa ilmestynyt artikkeli 'Hiljaista puhetta' kertoi Marja ja Kauko Eskelisen elämäntarinan (2010:11, 20.5.2010). Kolmas artikkeli ilmestyi 1.7. Risto Räppääjä -näytelmän ensi-illan alla ja käsitteli teatteriryhmän valmistautumista näytelmän esitykseen. Toisena aihepiirinä kerrottiin Höljäkkä nuoruusvuosina -piirin kokoontumisista. Viimeisin, 5.8.2010 julkaistu artikkeli 'Viikko meidän elämää' käsitteli höljäkkäläisten arkea, kuvaajina Höljäkän asukkaat. Viimeisin artikkeli julkaistiin Kodin Kuvalehden 27.1.2011 julkaistussa numerossa otsikolla 'Takaisin Pohjois-Karjalaan'. Artikkeliin johdatellaan seuraavasti: 'Ollaan Pohjois-Karjalassa. Höljäkään kylänraitti on kylmä ja pimeä, mutta jotain uutta ja outoa Kodin Kuvalehden kummikylässä on tapahtunut. Vanhalla kyläkaupalla näkyy jälleen elämisen merkkejä.' Artikkelissa kerrotaan entiseen Jukolan kiinteistöön muuttaneesta perheestä, heidän arjestaan, työstä, päivähoidosta, koulusta, muutosta ja muutoksesta. Valoisin mielin perhe on tullut Höljäkkään Helsingin hulinasta uutta aloittamaan ja remonttikin on suunnitteilla.


Pohjois-Karjalan Radio vierailulla Höljäkässä

Höljäkkä oli viikon kylä Pohjois-Karjalan Radiossa tiistaina 21.8.2012. Lähetys koostui useammasta aiheesta. Toimittaja Pekka Sivukari Yle Pohjois-Karjalasta kuvasi lähetyksen kulkua seuraavasti: Pohjois-Karjalan Radion Viikon kylä -lähetykset radioidaan Pielisen rantamaisemissa tiistaiaamuna. Tunnelmaa maisemiin otetaan jo matkalta kello 7.40. Puoli yhdeksän jälkeen olemme kyläkeskuksessa Höljäkkä Areenan ja nuorisoseurantalon tuntumassa. Tuolloin kerromme muun muassa, mikä Höljäkkä Areena oikein on. Kello yhdeksän jälkeen valotamme kylän historiaa ja nykypäivää: mikä on ollut veden ja rautatien merkitys kylälle ja miten siellä nykyisin ollaan ja elellään. Noin kello 9.40 tapaamme maanviljelijä Jere Jääskeläisen, joka viljelee luomuviljaa ja kasvattaa luomukarjaa Konnanlammen rannoilla. Ja vielä kello yhdentoista Yle Uutisten jälkeen olemme työpaikalla Höljäkän kylällä toimivalla Iivari Mononen Oy:n pylvästuotantolaitoksella.

Oheisena toimittaja Sivukarin laatima kooste Höljäkän kylällä työ näkyy, joka välittää radiolähetyksen antamaa Höljäkkä-kuvaa.