Höljäkän kyläkaava


(Päivitetty 2.10.2017)

Nurmeksen kaupunki teki aloitteen kyläkaavan laatimiseksi Höljäkän kylän keskustaan v. 2009, jolloin asia kirjattiin kaupungin kaavoitusohjelmaan. Kaavan laatimisen tavoitteena on ollut kaavaselostusluonnoksen mukaan 'valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ja kylämaiseman vaaliminen parhaalla mahdollisella tavalla. Lähtökohtana on olemassa olevien rakennuspaikkojen ja kyllästämön tekemien maakauppojen tunnustaminen sekä kyllästämön laajentamisen vaikutusten arvioiminen alueen asutukseen'. Maakuntakaavassa Höljäkän kyläkeskus luokitellaan merkittäväksi kylämaisemaksi. Kaavaehdotuksesta järjestettiin Höljäkässä kaksi esittely- ja kuulemistilaisuutta, ensimmäinen lokakuussa 2009 ja viimeisin toukokuussa 2010. Höljäkän keskustan osayleiskaava (kyläkaava) hyväksyttiin lopullisesti Nurmeksen kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.10.2011. Oheisena myös kaavakartta sekä kaavamerkinnät.

Mainittakoon, että Höljäkän kyläkeskuksen läheisyydessä tapahtui vuoden 2009 aikana muutoksia Iivari Mononen Oy:n hankittua omistukseensa maa-alueita nykyisen kyllästämöalueen pohjoispuolelta samoin kuin kyläkeskuksen ja hautausmaan väliltä ja lisäksi Höljäkän rautatieaseman kiinteistöt tontteineen. Maakaupat liittyivät yhtiön päätökseen pylvästuotannon keskittämisestä kokonaan Höljäkkään.

Toinen Höljäkän taajama-aluetta koskeva muutos koskee nuorisoseuran talon tonttia. Nuorisoseura osti v. 2009 noin 0,5 ha:n suuruisen määräalan aiemmin omistamansa tontin vierestä. Höljäkkä Areena kulissirakennuksineen on rakennettu tälle tontille.


Höljäkän kyläkeskuksen kaavakartta
Lähde: Höljäkän kyläkaava