Etähöljäkkäläiset


(Päivitetty 5.12.2018)

Höljäkkä on merkityksellinen paikka monelle Höljäkän ulkopuolella asuvalle. Osa heistä on entisiä höljäkkäläisiä, osa taas tuntee Höljäkän tai höljäkkäläisiä perheensä, ystäviensä taikka harrastustensa kautta. Vähitellen Höljäkän väkiluvun vähetessä ei-vakinaisesti Höljäkässä asuvien joukko on kasvanut. Tämä etähöljäkkäläisten joukko on laaja ja monenkirjava. Jotkut etähöljäkkäläisistä käyvät Höljäkässä hyvin säännöllisesti, kun taas toiset seuraavat Höljäkän elämää pääasiassa matkan päästä. Monille etähöljäkkäläisistä yhteys Höljäkkään on ympärivuotista, ja yhteys Höljäkkään näyttää myös voivan säilyä yli sukupolvien.

Kesällä 2002 Höljäkän nuorisoseurantalolla järjestettiin höljäkkäläistapaaminen vakinaisesti Höljäkässä asuvien ja ulkopaikkakuntalaisten "höljäkkäläismielisten" välillä, tarkoituksena luoda yhteyksiä ja lisätä etäämpänä asuvien tuntemusta nykypäivän Höljäkkään ja höljäkkäläisiin. Etähöljäkkäläiset olivat vähitellen alkaneet muodostaa hyvän osan Höljäkän asukkaista kesäkauden aikana.

Varmaan jo aiemminkin, mutta erityisesti tuosta tapaamisesta lähtien etähöljäkkäläisistä on tullut yksi kylätoimija kylän virallisten järjestöjen rinnalla. Etähöljäkkäläiset ovat osallistuneet ja osallistuvat monien kylän elinvoimaisuutta parantavien hankkeiden toteuttamiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä vapaaehtoistyön että höljäkkäläisjärjestöjen kautta. Yksi etähöljäkkäläisten toimintamuoto on tiedottaminen ajankohtaisista Höljäkkää koskevista asioista ja kylän tapahtumista ja palveluista kiertokirjeiden avulla, sekä Höljäkän kotisivun ylläpito. Molemmat tapahtuvat yhdessä Höljäkässä vakituisesti asuvien kanssa. Yksittäiset etähöljäkkäläiset välittävät Höljäkän tuntemusta omassa elinpiirissään ja toimivat siten hyvinä Höljäkän lähettiläinä.

Ketä etähöljäkkäläiset ovat? Etähöljäkkäläiset ovat eri-ikäisiä, eri tahoilla toimivia ja eri tavoin Höljäkkään kytkeytyviä ihmisiä, jotka asuvat eri puolilla maata ja maailmaakin. Etähöljäkkäläisten joukko koostuu mm.

Etähöljäkkäläisten verkostoon kuuluu siis entisiä höljäkkäläisiä ja "höljäkkäläismielisiä" laajasti ottaen. Yhteys ja kiinnostus Höljäkkään on voinut syntyä hyvin monenlaisista syistä ja lähtökohdista. Yhteydenpitovälineenä etähöljäkkäläisiin on ns. Höljäkkä-lista. Listalla oleville lähetetään 2-3 kertaa vuodessa Höljäkän ajankohtaisista asioista kertova kiertokirje. Jos haluat postituslistalle, ilmoita sähköpostiosoitteesi yhteyshenkilöllemme Leena Eskeliselle, puh. +358 50534 1320 ja +4540 586106. Ota yhteyttä häneen kaikissa mahdollisissa etähöljäkkäläisiin liittyvissä kysymyksissä. Kerro omista toiveistasi ja tarpeistasi, joita sinulla etähöljäkkäläisenä on Höljäkän suhteen, välitä tietoa tuntemillesi etähöljäkkäläisille ja kutsu mukaan etähöljäkkäläistoimintaan.