× Sijainti Minne mennä? Kylätoiminta Ennen ja nyt Etähöljäkkäläiset Kulttuurikylä Teatteri Höljäkkä Areena Höljäkkä-päivä Höljäkkä-kirja Höljäkkä-kaava Palvelut Kuvia Luokkakuvia
× Location What to do ? Past and present Theatre Friends Photos School photos

Höljäkkä – ajankohtaista

☰ Suomi ... ☰ English

(Päivitetty 8.1.2019)

Ajankohtaista-palstalla on tietoja seuraavista aiheista

 • Tapahtumatietoja ja ilmoituksia
  • Höljäkän valaistu hiihtolatu avattu
  • Kylämatkailun suunnittelu jatkuu 9.1.2019
  • Höljäkän kyläillan raportti loppusuoralla
  • Höljäkän paras kurpitsatuote ratkeaa 20.2.2019
  • Taajamajunasta eduskuntakysely ja maakuntaliiton lausunto
  • Nuorisoseurantalon huoneisto vuokrattavana
  • Kyläyhdistyksellä uusi puheenjohtaja
  • Lähetä uutisia kotisivuilla kerrottavaksi
  • Höljäkkä-kiertokirjeet ja tietosuoja
  • Talkoisiin!
 • Katsaus kesän ja syksyn 2018 tapahtumiin
  • Nuorisoseurantaloon aurinkosähköjärjestelmä
  • Lyömäsoitinkonsertti ihastutti
  • Kesäteatterissa Kiljusen herrasväki
  • Kesätoritapahtuma
  • Kesäkahvila ja taidenäyttely
  • Maarianvaaran teatterivierailu
  • Runoilta
  • Kurpitsakilpailun tulokset
  • Romunkeräys kesäkaudella
 • Höljäkän nuorisoseuran vuosien 2017-2018 Leader-hankkeet toteutettu

 • Höljäkän ympäristöhankkeista
  • Höljäkänrivin tilanne
  • Uusi jätevedenpuhdistamo
  • Kyllästämön maa-alueen kunnostus
 • Kiinnostavat kyläkirjat ja kylätutkimus
  • "Lipinlahti - kylä Pielisen rannalla"
  • "Kotona, kylässä, liikkeellä - Sivakka ja Rasimäki arjen ja mielen tiloina"
 • Toimittajan pöydältä
  • Koosteita tapahtumista
  • Luokkakuvia Höljäkän koulujen oppilaista
  • Kotisivut ja Höljäkkä-lista
  • Toimituksen yhteystiedot


  Tapahtumatietoja ja ilmoituksia


  Höljäkän valaistu hiihtolatu avattu

  Höljäkän valaistu hiihtolatu avattiin heti uuden vuoden alkaessa. Valaistus toimii toistaiseksi käsikäytöllä nuorisoseurantalon lähtöpaikalla olevasta keskuksesta.

  Tervetuloa ladulle ja hyviä hiihtoretkiä!


  Höljäkän valaistu latu lähtee nuorisoseurantalolta.


  Kylämatkailun suunnittelu jatkuu 9.1.2019

  Syksyn 2018 aikana Nurmeksen ja Valtimon alueella on järjestetty kylämatkailuiltamia, joissa on keskusteltu kylämatkailusta, pohdittu kunkin kylän vahvuuksia ja ideoitu, millaiset matkailutuotteet kuvastaisivat omaa kylää parhaiten. Tilaisuuksiin on kutsuttu erityisesti kyseisten kylien yrityksiä, yhdistyksiä, seuroja ja kyläläisiä, mutta myös muita asiasta kiinnostuneita. Tilaisuudet ovat osa Ylä-Karjalan matkailukylät -hanketta, jonka vetäjänä toimii PIKESin matkailukoordinaattori Kati Lipponen, jolta saa lisätietoja hankkeesta.

  Haikolan talossa 13.9.2018 järjestetyssä Höljäkän, Kopraksen ja Lipinlahden yhteisessä kylämatkailutilaisuudessa olivat monet ideat esillä samoin kuin yhteistyö kylien välillä esimerkiksi polku- ja hiihtoreittien osalta. PIKESin taholta innostettiin elämysmatkailun suuntaan, sillä kokemuksen mukaan matkailijoita kiinnostavat luontokokemukset kalastaen, marjastaen ja sienestäen. Höljäkän vahvuuksia miettinyt ryhmä ideoi mm. opastettujen päiväretkien järjestämistä, "päiväksi Höljäkkään"-tutustumiskäyntejä, konserttien järjestämistä nuorisoseurantalolla, kun Nurmes-talo on remontissa, Jurttivaaran hyödyntämistä sekä viikonlopputapahtumia.

  Kylämatkailuideoiden edelleen kehittämiseksi PIKES on järjestänyt syksyn 2018 aikana ohjattuja työpajoja ja koulutuksia. Ensimmäinen Nurmeksen ja Valtimon yhteinen kylämatkailutyöpaja pidettiin maanantaina 29.10. Karhunpään kylätalolla. Tilaisuudessa olivat mukana Ylä-Karjalan matkailukylät-hankkeen konsultteina toimivat Simo ja Soila Palviainen Entra Oy;stä. He ovat olleet kehittämässä useita kylämatkailuprojekteja eri puolilla maata ja ovat mukana koko projektin ajan tarjoten asiantuntija-apua siihen miten kehittää ideoita tuotteeksi, palveluksi ja/tai tapahtumaksi. Toinen kylämatkailutyöpaja pidettiin maanantaina 19.11. Männikkölän Pirtillä. Työpajassa tehtiin verkostoitumisharjoituksia, keskusteltiin kärkikohteista ja kehiteltiin omaa ideaa eteenpäin mm. miettimällä sen kohderyhmää.

  Seuraava työpaja on keskiviikkona 9.1.2019 Puukarin Pysäkillä. Työpajat ovat yhteisiä kaikkien osallistujien kesken Nurmes-Valtimo-alueella. Ylä-Karjalan matkailukylät -hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka ja mukaan ehtii vielä.

  Höljäkän kylämatkailua koskevia ideoita voit lähettää Jaakolle, puh. 0400 578 086, Pirkolle, puh. 040 842 9798 tai Niilolle, puh. 040 674 1554, jotka olivat mukana syyskuun tilaisuudessa Haikolassa. Heiltä samoin kuin PIKESin matkailukoordinaattori Kati Lipposelta voi kysellä lisätietoja.


  Höljäkän kyläillan raportti loppusuoralla

  Torstaina 4.10.2018 järjestetyn Höljäkän ja Lipinlahden yhteisen kyläillan tavoitteena oli saada kuuluviin kyläläisten näkemyksiä oman kylänsä hyvinvoinnista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat eri-ikäisten asukkaiden elämisen tasoon. Mihin asioihin kylällä toivotaan muutosta ja mitä siellä olisi tarpeen korjata tai kehittää? Tilaisuuden järjesti Vaara-Karjalan Leader ry ja sen vetäjänä toimi kyläkehittäjä Mari Mustonen, joka on koonnut ehdotukset yksiin kansiin.

  Höljäkkää koskeva raportti on ollut luettavissa ja kommentoitavissa lokakuun ajan. Raporttiluonnoksen saivat nähtäväkseen kaikki kyläiltaan osallistuneet ja höljäkkäläisten yhdistysten edustajat ja siitä tiedotettiin tämän sivuston kautta. Lisäksi raporttiluonnos lähetettiin sähköpostin kautta kaikille Höljäkkä-listalla oleville.

  Katsasta kyläsi -raportti pyrkii kokoamaan kylien asukkaiden mielipiteet ja ehdotukset oman elinympäristönsä ja yhteisönsä kehittämisestä. Tämän kautta taas on mahdollista tulla kuulluksi, kun Vaara-Karjalan Leader ry suunnittelee uusia teemahankkeita ja kohdentaa rahoitustaan. Rahoitustuen lisäksi Vaara-Karjalan Leader ry voi osaltaan myös saattaa yhteen kentällä jo olevia toimijoita, jotka tarjoavat kylille erilaista tukea ja palveluita, kunhan tuen tarve ensin on tuotu esiin.

  Höljäkän kylän elinvoimaisuus ja kehittäminen on jo usean vuoden ajan ollut paljossa vapaaehtoisvoimien varassa, mutta ilman ulkopuolista rahoitusta ja tukea erilaisten hankkeiden toteutuminen ei olisi mitenkään onnistunut. Näin on myös jatkossa. Kyläraportti on tärkeä väline, jonka kautta voimme vaikuttaa tulevan rahoituskauden ohjelmaan ja oman kylän kehittämiseen.

  Höljäkän Katsasta kyläsi -raportti on valmistumassa. Se julkistetaan näillä näkymin tammikuun 2019 aikana. Yhteyshenkilö kyläkehittäjä Mari Mustonen, puh. 040 1044907 antaa lisätietoja.
  Höljäkän paras kurpitsatuote ratkeaa 20.2.2019

  Kesäisin järjestetty Höljäkän kurpitsakilpailu on poikinut kisailun siitä, kuka osaa valmistaa Höljäkän parhaan kurpitsatuotteen.

  Kilpailu Höljäkän parhaasta kurpitsatuotteesta päättyy 20.2.2019 klo 16. Silloin tuomaristo arvioi nuorisoseurantalolle tuodut kurpitsatuotteet ja valitsee niistä maun ja näön perusteella parhaan. Kilpailussa jaetaan vain ensimmäinen palkinto. Jokainen voi tuoda kilpailuun useampiakin tuotteita. Tuote voi olla mikä tahansa kurpitsasta valmistettu, kunhan se on joko syötävää tai juotavaa. Tuomaristona tuttuun tapaan kolmikko Toini Mustonen, Anneli Pulkkinen ja Anne Rautajoki, mutta myös yleisön mielipiteet huomioidaan.


  Taajamajunasta eduskuntakysely ja maakuntaliiton lausunto

  Henkilöliikenteen tarve Joensuu-Nurmes-rataosuudella on ollut viime vuosina vilkkaan keskustelun alaisena. On vedottu toisaalta alhaisiin matkustajamääriin, toisaalta taas matkustajamäärien laskennan epäselvyyteen sen jälkeen, kun taajamajunaan asennettiin lippuautomaatit ja lipuntarkastus lopetettiin. Asiasta on syyskuussa 2018 jätetty eduskuntakysely, joka on kohdistettu liikenneministerille.

  Kesäkuussa 2017 julkistettu päätös velvoiteliikenteen jatkamisesta uhanalaisilla rataosuuksilla merkitsee sitä, että henkilöjunaliikenne rataosuudella Joensuu-Nurmes jatkuu toistaiseksi vuoden 2019 joulukuun puoliväliin asti. Joensuun ja Nurmeksen välinen liikenne on kuulunut vuoden 2016 joulukuusta lähtien kokonaan ns. velvoiteliikenteen piiriin. Osto- ja velvoiteliikenteellä pyritään täydentämään junaliikenteen vuorotarjontaa ja mahdollistamaan liikenne sellaisilla yhteysväleillä, joihin liikennettä ei markkinaehtoisesti synny.

  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on antanut lokakuussa 2018 liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon, jossa edellytetään osto- ja velvoiteliikenteen jatkamista joulukuun 2019 jälkeen. Lausunnon mukaan on säilytettävä vähintään nykyisten liikennevuorojen palvelutaso eli kaksi päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin. Lausunnossa edellytetään myös, että Joensuun ja Nurmeksen väliselle liikenteelle on saatava pitkäjänteinen ratkaisu. Toimivat liikenneyhteydet ovat tärkeä osa kuntien elinvoimaa, yritysten kilpailukykyä ja ihmisten arjen sujuvuutta. Lausunnossa kiinnitetään myös huomiota nykyisen palvelutason epäkohtiin kuten lipunmyynnin ja matkustajamäärien tilastoinnin ongelmiin ja kaluston kuntoon ja kapasiteetin puutteeseen.

  Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistaudutaan edelleen rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen asteittain kesästä 2022 lähtien. Henkilöliikenteen loppumisen uhka Joensuu-Nurmes-rataosuudelta ei ole väistynyt.

  Toistaiseksi Joensuu-Nurmes-rataosuudella liikennöi kaksi päivittäistä junavuoroa molempiin suuntiin.  Kiskobussissa on usein ruuhkaa.


  Nuorisoseurantalon huoneisto vuokrattavana

  Höljäkän nuorisoseura tarjoaa vuokralle seurantalon yläkerrassa olevan noin 50 m2:n suuruisen kaksion osoitteessa Höljäkäntie 82, 75990 Höljäkkä. Huoneisto on uudenveroinen sisältäen hyvinvarustetun keittiön ja kylpyhuoneen. Huoneistoa vuokrataan myös lyhytaikaisempaan käyttöön.

  Vuokran suuruus on 300€/kk + sähkö, vesi ja tarvittaessa nettiyhteys valokuidulla. Lämmitysmuotona on ilmalämpöpumppu sekä suora sähkölämmitys. Mahdollisuus myös puulämmitteiseen ulkosaunaan sekä lämpimään varastoon, joista sovitaan erikseen.

  Tiedustelut: Jaakko Korhonen, puh. 0400 578 086 tai Mikko Nevalainen, puh. 050322 4005.


  Kyläyhdistyksellä uusi puheenjohtaja

  Höljäkän kyläyhdistys valitsi vuosikokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi Niilo Ikäkoivun, puh. 040 674 1554 ja varapuheenjohtajaksi Esa Mustosen, puh. 040 5746351. Sihteerinä jatkaa Liisa Hautala, puh. 040 8225 225.


  Lähetä uutisia kotisivuilla kerrottavaksi!

  Kotisivun sisältö ja tiedottaminen sähköposti-kiertokirjein on suuresti riippuvainen siitä, miten löydän uutislähteille ja saan tietoa tapahtumista ja muista Höljäkkää koskevista aiheista. Siispä vetoomus kaikille teille: lähettäkää uutisia ja tapahtuma- ym. tietoja, ja kertokaa ajatuksianne siitä, miten sivustoa voi kehittää. Myös valokuvat ovat tervetulleita, koska etähöljäkkäläisenä minulla ei ole mahdollisuutta kuvata paikan päällä ympäri vuoden. Postia vastaanottaa toimitus/Leena, tekstiviestit puh. +358 50 534 1320.

  Höljäkän kotisivu on ollut toiminnassa 20 vuotta, sillä se luotiin Oppiva Ylä-Karjala -projektin yhteydessä vuonna 1998. Pyritään yhteisvoimin pitämään sivusto elävänä eteenpäin!


  Kiertokirje ja tietosuoja

  Höljäkkäaiheisten kiertokirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen käytetään ns. Höljäkkä-listaa, joka koostuu henkilöistä, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa kotisivujen ylläpitäjälle (allekirjoittaneelle). Muita tietoja kuin sähköpostiosoitteet listalla olevista ei ole. Kirjeet ja tiedotteet lähetetään ns. blind copy -periaatteella eli listalla olevat eivät näe toistensa osoitteita. Osoitteita ei myöskään anneta eteenpäin sen enempää yksityishenkilöille kuin järjestöillekään. 25.5.2018 astui voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus henkilötietojen käsittelystä. Tähän liittyen pyydän ilmoittamaan, jos et halua jatkossa vastaanottaa höljäkkäaiheisia kiertokirjeitä ja tiedotteita, osoitteeseen leena.eskelinen@holjakka.fi.


  Talkoisiin!

  Talkooväkeä tarvitaan myös kesäkauden jälkeen. Talkoista ilmoitetaan Ylä-Karjalan seurapalstalla ja nuorisoseuran facebook-sivuston kautta. Lisätietoja: Jaakko Korhonen, puh. 0400 578086.

  Talkoovoimin tehty työ on usean vuoden ajan ollut ratkaisevassa asemassa nuorisoseuran ja kyläyhdistyksen käynnistämien hankkeiden toteutuksessa. Työn tulokset näkyvät nuorisoseurantalon ja pihapiirin rakennuksissa samoin kuin kyläympäristössä aina retkeilyreittejä myöten.


  Katsaus kesän 2018 tapahtumiin

  Tämän otsikon alla kerromme Höljäkän uudesta aurinkosähköjärjestelmästä, kesäteatteritarjonnasta Areenalla, kesätoritapahtumasta nuorisoseurantalon pihapiirissä, kesäkahvilasta ja taidenäyttelystä ja runoillasta nuorisoseurantalolla sekä kurpitsakilpailusta ja romunkeräyksestä.


  Nuorisoseurantalon aurinkosähköjärjestelmä

  Höljäkän nuorisoseurantaloon asennettiin kesäkuun alussa aurinkosähköjärjestelmä, joka on kytketty sähköverkkoon ja sisältää akun.

  Nuorisoseurantalon uutta aurinkosähköjärjestelmää esiteltiin 14.6.2018 järjestetyssä Höljäkän energiaillassa, jonka järjestivät Pielisen Karjalan kehittämiskeskus PIKES yhdessä Maaseudun sivistysliiton ja Karelia Ammattikorkeakoulun sekä Höljäkän kylän kanssa. Höljäkän nuorisoseurantalon aurinkosähköjärjestelmän asennuksen on suorittanut Joensuun Telemaailma Oy/SolarWorks, jonka edustaja tutustutti järjestelmän toimintaan.

  Aurinkosähköjärjestelmän lisäksi päästiin tutustumaan sähkökäyttöiseksi muunnettuun pakettiautoon, sähköpyörään ja biohiilen valmistukseen. Tilaisuuteen osallistui runsaat kolmekymmentä tulevaisuuden energiaratkaisuista kiinnostunutta kuulijaa.

  Höljäkän aurinkosähköjärjestelmä muistuttaa vuonna 2017 asennettua Haikolan talon hybridi-aurinkosähköjärjestelmää, joka on laatuaan ensimmäisiä Pohjois-Karjalassa. Lipinlahti ja Höljäkkä ovat osallistuneet Maaseudun sivistysliiton "Vähähiiliset kylät" -hankkeeseen, jossa aurinkopaneeli-investointeja valmisteltiin.

  Kesän 2018 kokemus aurinkosähköjärjestelmästä on hyvin myönteinen, sillä kesäkaudella nuorisoseurantalo on osoittautunut sähkön suhteen omavaraiseksi. Näin jopa siinä määrin, että kesän lämpöaallon aikana juhlasaliin asennettua ilmalämpöpumppua voitiin käyttää salin viilentämiseen.  Nuorisoseurantalon aurinkopaneelien asennus
  käynnissä kesäkuussa 2018.


  Lyömäsoitinkonsertti ihastutti

  Lauantaisena lokakuun iltana nuorisoseurantalolla järjestettiin harvinaislaatuinen lyömäsoitinkonsertti, joka veti paikalle satapäisen yleisön. Konsertissa esiintyi vuonna 2016 perustettu lyömäsoitinkvartetti Awake Percussion. Vierailu oli ainutlaatuinen paitsi paikan valinnan suhteen myös siinä mielessä, että lyömäsoitinyhtyeitä on koko maan mittakaavassa vain muutamia. Konsertti oli yhtyeen Pohjois-Karjalaan suuntautuneen kiertueen ensimmäinen konsertti.

  Konsertin jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus tutustua kvartetin soitinvalikoimaan, johon kuului perinteisten soitinten lisäksi mitä erilaisimpia soittimia, joita yhtyeen jäsenet olivat itse rakennelleet.

  Ennen konserttia yhtye oli antanut esimakua siitä, mitä tuleman pitää mm. näillä sanoin: Ollaan siis neljän lyömäsoittajan muodostama bändi, joka tulee nyt ensi kertaa keikkailemaan Pohjois-Karjalaan. Teoksia meillä on laidasta laitaan, rytmisistä rumpubiiseistä hiljaiseen vibrafonitunnelmointiin. Lavalle yritetään mahduttaa erilaisten rumpujen, vibrafonin, kellopelien ja muun perinteisemmän soittimiston lisäksi ainakin kukkaruukkuja, metalliputkia ja lasipulloja.

  Ja konsertin jälkeen tunnelmat olivat korkealla: Kiertueen ensimmäinen keikka takana, ja wau mikä startti! Satapäisen yleisön vastaanotto oli uskomattoman lämmin ja oli kyllä ensimmäinen kerta näissä hommissa, kun lyömäsoitinkonserttiin joudutaan kantamaan lisää tuoleja viisi minuuttia ennen alkua. Kiitos Höljäkkä!  Lyömäsoitinkonsertti kokosi nuorisoseuratalon juhlasaliin
  satapäisen yleisön.  Kvartetin soitinvalikoimaa.


  Kesäteatterissa Kiljusen herrasväki

  Höljäkän kesäteatteri panosti kesällä 2018 klassikkoon, kun kesäteatterissa seikkaili Kiljusen perhe. Samalla teatteri jatkoi kiitosta ja huomiota saaneella linjavalinnalla, koko perheen -teatteriesityksillä.

  Lyhyesti kuvattuna esityksessä ehdittiin kosketella niin Kiljusten vauhdikkaita seikkailuja kuin heidän kokemuksiaan kuninkuudesta: Kiljusen herrasväki saapuu Höljäkän kesäteatteriin kertomaan ihmeellisistä seikkailuistaan, jotka johtivat jopa Kiljusten maastakarkoitukseen. Mitäpä tapahtuikaan, kun Kiljuset saapuivat Helsinkiin ja panivat sekaisin koko kaupungin? Siinä meni sekasorron partaalle niin Korkeasaari, Linnanmäki kuin ratikkaliikennekin. Tulihan isä-Kiljusesta myös kuningas, mutta kuinka kauan hän oli vallassa?

  Näytelmän käsikirjoituksen oli Jalmari Finnen teosten pohjalta työstänyt joensuulainen teatteriohjaaja ja kirjoittaja Aino Kivi, jonka ohjaamana Kiljusen herrasväki esitettiin Joensuun kaupunginteatterissa vuonna 2014.

  Höljäkän esityksen sovituksesta ja ohjauksesta vastasi Tuula Heikura. Esitys toteutettiin kahdeksan näyttelijän voimin. Kiljusen nelihenkistä perhettä lukuunottamatta näyttelijät esiintyivät monissa rooleissa, vaikkapa konstaapelista amerikkalaiseen diplomaattiin tai panostajasta lehmään. Yleisöä piti valppaana esityksen vauhdikkuuden lisäksi myös se, että näyttelijät "tunkeutuivat" myös katsomon puolelle ottaen yleisön mukaan tapahtumien kulkuun.

  Esityksiä oli kaikkiaan yksitoista 1.7.-5.8. välisenä aikana ja sitä kävi katsomassa noin 1.300 Kiljusten ja Höljäkän teatterin ystävää. Viime kesiin verrattuna katsojamäärä jäi odotettua jonkin verran alhaisemmaksi kaiketi siksi, että Kiljuset eivät ole nykypolven nuorelle väelle samalla tavoin tuttuja kuin Rölli ja Risto Räppääjä.

  Mainittakoon, että Höljäkän näytelmä oli Pielisen Karjalan teatterikesäesitteen lisäksi tällä kertaa mukana myös valtakunnallisessa Suomen harrastajateatteriliiton Kesäteattereita-esitteessä.

  Teatterisivustolla kuvataan Höljäkän teatterin toimintaa ja siellä on kuvia teatterin aiempien vuosien esityksistä.  Kiljusen perheen esitys toteutettiin kahdeksan näyttelijän voimin
  Tuula Heikuran ohjaamana.


  Kesätoritapahtuma

  Kesällä 2018 järjestettiin lauantaitorien sijasta yksi koko perheen kesätoritapahtuma. Se pidettiin kauniin kesäisen sään vallitessa nuorisoseurantalon pihapiirissä lauantaina 14.7.

  Tarjolla oli monipuolinen valikoima paikallisia tuotteita kuten makeita ja suolaisia leivonnaisia, puutarhan ja luonnon antimia ja niistä valmistettuja tuotteita, käsi- ja puutöitä, monenlaisia käyttö- ja lahjaesineitä, muurinpohjalettuja ja karjalanpiirakoita, samoin kuin myös kirpputoritavaraa ja löytöpöytiä.

  Paikalla oli veitsien ja puutarhakalusteiden teroittaja, joten torivierailla on ainutlaatuinen tilaisuus saada veitset ym. työkalut huolletuksi.

  Torin yhteydessä oli useampia yritys- ja tuote-esittelyjä paikallisilta yrittäjiltä sekä mahdollisuus tutustua Höljäkän nuorisoseurantalon uuteen aurinkosähköjärjestelmään.

  Yhtenä vetonaulana oli poniratsastus, jota lapset saattoivat kokeilla nuorisoseurantalon pihapiirissä.

  Myynti- ja esittelypöytien lisäksi kyläyhdistys piti huutokaupan, johon olikin kertynyt mitä monenmoisinta tavaraa. Lisäksi torilla järjestettiin pienarpajaiset.

  Torivieraita oli läheltä ja kaukaa ja kesäistä toritunnelmaa siivitti Sami Ehrukaisen esittämä musiikki.

  Samaan aikaan kesätorin kanssa oli avoinna nuorisoseurantalon kesäkahvila ja sen yhteydessä mahdollisuus tutustua juhlasalin kesänäyttelyyn, joka koostui etähöljäkkäläisten Kirsi ja Kiia Karlssonin töistä.


  Kesäkahvila ja taidenäyttely

  Nuorisoseurantalon kesäkahvila oli tuttuun tapaan avoinna kesätapahtumien yhteydessä kuten teatteriesitysten aikaan ja kesätoritapahtuman aikaan lauantaina 14.7.2018. Kesäkahvilassa oli mahdollisuus kahvittelun, virvokkeiden ja jäätelön lisäksi hankkia erilaisia Höljäkkä-logolla varustettuja tuotteita kuten paitoja, pipoja ja kasseja ja Höljäkkä-kirja. Kesäkahvilan emäntänä toimi Anne Rautajoki, puh. 0440 300030.

  Nuorisoseurantalon juhlasalissa oli heinäkuun ajan esillä Kirsi Karlssonin ja hänen tyttärensä taidetta. Näyttelyyn saattoi tutustua kesäkahvilan aukioloaikoina.


  Maarianvaaran teatterivierailu

  Maarianvaaran kesäteatteri vieraili Höljäkkä Areenalla torstaina 26.7.2018 esittäen kirjailija Simo Hämäläisen romaaneihin perustuvan näytelmän Kätkäläinen. Kätkäläinen eli Pietu Ahonen on itäsuomalainen korpifilosofi, jonka elämänpiiriä ja havaintoja Hämäläinen on kuvannut useammassa kirjassa sitten vuoden 1978, jolloin ensimmäinen Kätkäläis-romaani ilmestyi. Kielellä on tärkeä osuus Hämäläisen tuotannossa: Kätkäläiset elävät juurevan ja herkullisen murteensa voimalla. Itäsuomalainen puheenparsi maistuu varsin mainiosti Kätkäläisen tyyppisten veijarihahmojen suupielistä luettuna.

  Maarianvaaran teatteri kuvaa Kätkäläisen esitystä seuraavasti: Maarianvaaran Kesäteatteri räjäyttää jälleen potin Simo Hämäläisen romaanista dramatisoidulla veijarikomedialla. Kätkäläinen on järjestäytyneen yhteiskunnan ja silloin tällöin naapurinkin kanssa poikkiteloin ajautuva, taitavasti työtä vieroksuva itäsuomalainen kutkale. Kerrankin bisnekset alkavat kukoistaa kultakaivokseksi osoittautuvan suon myötä. Vai alkavatko sittenkään? Luvassa on veikeitä juonenkäänteitä ja hillitöntä naurulihasjumppaa Maarianvaaran Kesäteatterin taattuun tyyliin!

  Näytelmän dramatisoinnista ja ohjauksesta vastasi Juhani Joensuu, musiikista Erkki Räsänen.

  Maarianvaaran teatteri kirjoittaa kotisivullaan terveisinä katsojilleen: "Kuuma Kätkäkesä on nyt ohi. Lähes 5500 ihmistä näkivät Kätkäläisen. Paljon mukavia kohtaamisia ja monia yllättäviä tapahtumia oli kesässämme niin kuin on Kätkäläisenkin elämässä." Ja facebook-sivustollaan erityisesti höljäkkäläisille: "Maarianvaaran Kesäteatteri ei petä koskaan!" Tämä lause kuultiin useampaankin kertaan Nurmeksen Höljäkässä. Eikä Höljäkkä petä koskaan! Yli 300 katsojaa täytti teatteriareenan. Kyllä kelpasi käydä Pielisessä kuutamouinnilla esityksen jälkeen."  Maarianvaaran vierailun aikana jouduttiin
  lisäämään katsojapaikkoja ylimääräisin tuolein.


  Runoilta

  Heinäkuun viimeisenä sunnuntaina nuorisoseurantalon salissa järjestetyssä runoillassa esiintyi ryhmä Ylä-Karjalan Kansalaisopiston lausujia Riitta Tiensuun johdolla sekä lieksalainen Pielisen-Karjalan musiikkiopistossa opiskeleva nuori muusikko Ronja Pehkonen.  Runoillan esiintyjät yhteiskuvassa
  hilpeänhauskan illan päätteksi.


  Kurpitsakilpailu

  Kesän kurpitsakilpailussa oli kaksi eri sarjaa, kun kisailtiin erikseen Höljäkän suurimman ja kauneimman kurpitsan kasvattamistaidosta. Suurimman kurpitsan kasvattajiksi osoittautui 15.9. järjestetyssä mittaustilaisuudessa pariskunta Pirkko Tolvanen ja Esa Kortelainen, kun taas kauneimman kurpitsan kasvattajaksi valittiin jo aiempina vuosina kilpailussa ansioitunut Jaakko Korhonen.

  Perinteen mukaan voittajat palkittiin kunniakirjalla ja Höljäkkä-paidalla. Kilpailun tuomariston muodostivat Anneli Pulkkinen, Anne Rautajoki ja Toini Mustonen.  Kurpitsoiden mittaus on tarkkaa puuhaa. Useampi höljäkkäläinen
  kurpitsa oli lämpimän kesän aikana saavuttanut isot mittasuhteet.


  Romunkeräys kesäkaudella

  Jokakesäinen Höljäkän kyläyhdistyksen organisoima metalliromun ja akkujen keräys toteutettiin kesä-elokuussa, jolloin metalliromua ja akkuja (mutta ei muuta jätettä) saattoi toimittaa urheilukentän kupeessa olevaan keräyspisteeseen.

  Muulloin tämäntyyppisen jätteen ja muun ongelmajätteen käsittelyä varten voi asioida Nurmeksen Pikkukukko-lajitteluasemalla.


  Höljäkän nuorisoseuran vuosien 2017-2018 Leader-hankkeet toteutettu

  Nuorisoseurantalon ja kyläympäristön kunnostaminen ja elävöittäminen on jatkunut erilaisten hankkeiden kautta. Kaudella 2017-2018 on ollut käynnissä Vaara-Karjalan Leader ry:n teemahankkeiden Kestävästi kehittyvät kylät ja Viritetyt vempaimet alatoimenpiteitä, ja nuorisoseuran itsensä hallinnoima hanke Höljäkkä - liikkuva kylä. Hankkeet on toteutettu yhteistyössä Höljäkän kyläyhdistyksen kanssa.

  Lyhykäisyydessään hankkeiden sisällöstä:

  • Hankkeen Kestävästi kehittyvät kylät puitteissa nuorisoseurantalolle asennettiin alkukesästä 2018 aurinkosähköjärjestelmä akustoineen parantamaan energiaomavaraisuutta. Juhlasaliin on asennettu ilmalämpöpumppu, jonka avulla salissa pystytään pitämään peruslämpö myös talvikauden aikana. Samoin salin ikkunat on kunnostettu. Alueita Pienen Everikkilammen rannalta ja Everikinpuron alkuosasta sekä Konnankolon laavun ympäristöstä on raivattu tavoitteena kylämaiseman säilyttäminen. Maisemointityö jatkui syksyn 2018 aikana. Viritetyt vempaimet -hankkeen puitteissa kesäteatterin näyttämölle asennettiin lisäkate kesäkuussa 2018.

  • Höljäkkä - liikkuva kylä -hankkeessa on keskitytty Höljäkän kylän ulkoliikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Toimenpiteitä ovat 1980-luvulla rakennetun 1,5 km:n pituisen valaistun hiihtoladun peruskunnostus, osittain metsittyneen urheilukentän raivaus ja siistiminen, kylän uimarannan raivaus, pukukoppien kunnostus ja uuden laiturin rakentaminen sekä frisbee-golfradan heittopaikkojen rakentaminen ja opasteiden pystytys. Rata on pituudeltaan noin 1,2 km ja sisältää yhteensä yhdeksän koria ja heittoväylää. Hankkeen avulla halutaan vahvistaa Höljäkän kylän elinvoimaisuutta sekä lisätä sen houkuttelevuutta asuin- ja vapaa-ajanympäristönä.

  Hankkeiden toteutukseen on saatu merkittävä rahoitus Vaara-Karjalan Leader ry:ltä, mutta hankkeet ovat edellyttäneet myös omarahoitusta ja samoin ison panoksen talkootyötä. Osa rakentamiseen tarvittavasta ammattityöstä on teetetty palkkatyönä.


  Höljäkän ympäristöhankkeista

  Höljäkänrivin tilanne

  Nurmeksen vuokrataloyhtiön omistaman Höljäkänrivin tilanne on ollut käsiteltävänä mm. Nurmeksen kaupunginvaltuustossa kiinteistön käyttöasteen ja kunnon takia. Tilanne on johtanut siihen, että rivitalot on päätetty purkaa ja ne ovat olleet tyhjillään vuoden 2017 lopusta asti. Purkaminen oli alunperin tarkoitus toteuttaa kevään 2018 aikana, mutta viimeisten tietojen mukaan se siirtyy ainakin vuoteen 2019.

  Höljäkänrivi on Höljäkän kyläkeskuksen tuntumassa sijaitseva kolmen talon kokonaisuus, joka rakennettiin 1980-luvun alussa.


  Uusi jätevedenpuhdistamo

  Höljäkkään on tulossa uusi jätevedenpuhdistamo. Höljäkän jätevedenpuhdistamon saneeraus on Nurmeksen kaupungin rakennepäällikön mukaan yksi vuoden 2017 investointikohteista Nurmeksessa.

  Höljäkän vesihuollosta ja vesihuollon kehittämisestä Nurmeksen kaupungin alueella voi lukea lisää Höljäkän kyläkaavasta ja Pielisen Karjalan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta vuoteen 2030.


  Kyllästämön maa-alueen kunnostus

  Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi maaliskuussa 2017 ympäristöluvan ScanPole Oy:n Höljäkän kyllästämön maaperän kunnostukseen. Asia on ollut vireillä jo pitempään ja alueelle on laadittu kunnostussuunnitelma pilaantuneen maaperän käsittelyyn, jonka aluehallintovirasto on hyväksynyt tietyin vesiensuojelua koskevin tarkennuksin.

  Kyllästämöalueen maaperä kunnostetaan poistamalla pilaantuneita maa-aineksia ja korvaamalla ne puhtailla tai kyllästämöalueelta peräisin olevilla lievästi pilaantuneilla maa-aineksilla, minkä jälkeen suurin osa kunnostetuista alueista asfaltoidaan ja muu alue peitetään puhtaalla maa-aineksella. Pääsääntöisesti maa-ainesta poistetaan noin puolen metrin syvyydeltä paitsi kyllästämörakennuksen lähistöltä, missä haittapitoisuudet ovat korkeimpia. Kyllästämöalueelta Suureen Everikinlampeen johtavasta ojasta poistetaan pilaantuneet maa-ainekset ja oja maisemoidaan puhtaalla maalla.

  Ympäristöhaitat ovat syntyneet varhaisemmasta kyllästämötoiminnasta, jolloin ympäristöä koskeva säännöstö ja valvonta olivat nykyisen mittapuun mukaan puutteelliset. Nykyinen tarkasti luvanvaraistettu kyllästämötoiminta ei ympäristöviraston mukaan sisällä ympäristöriskejä. Ympäristöluvassa velvoitetaan kuitenkin seuraamaan jatkossakin esim. Suuren Everikinlammen veden laatua lammesta otettavin mittauksin.

  Mainittakoon, että maa-alueen kunnostus on ollut vireillä yli kymmenen vuoden ajan ja itse lupaprosessi vuodesta 2015 lähtien. Aluehallintoviraston mukaan prosessi on kestänyt näinkin kauan, koska asia on vaatinut monia selvityksiä. Tästä kertoo lupapäätöksen laajuus, sillä kyseessä on liitteineen kaikkiaan 65 sivua sisältävä asiakirja. Ympäristöluvan hakijoina ovat Metsä Board Oyj, ScanPole Oy ja Stora Enso Oyj.

  Iivari Mononen Oy:n vuoden 2017 vuosikertomuksen mukaan Höljäkän tuotantolaitoksen PIMA-hanke (pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostushanke) toteutetaan viidessä osassa alueen entisten toiminnanharjoittajien yhteistyöllä. Hankkeen suunnittelu aloitettiin kesällä 2017 ja sen on määrä päättyä syksyllä 2022.

  Puupylväiden tuotantoketju ScanPole Oy:n Höljäkän tuotantolaitoksella on nykyään pitkälle automatisoitu ja standardoitu prosessi.


  Kiinnostavat kyläkirjat ja kylätutkimus

  Höljäkkä-kirja julkaistiin vuonna 2012 ja sitä on edelleen saatavissa Höljäkän kesäkahvilasta ja kirjakauppa Sananhelinästä. Alla kuvaus Lipinlahden kyläkirjasta ja viimeisimmästä Rasimäen ja Sivakan kyliä koskevasta tutkimusjulkaisusta.

  Syksyn 2016 aikana ilmestyi kaksi kiinnostavaa eri lähtökohdista tehtyä kyläkirjaa, jotka varmaan kiinnostavat Höljäkkä-kirjan lukijapiiriä. Lipinlahden kyläkirja "Lipinlahti - kylä Pielisen rannalla" julkistettiin joulukuussa 2016. Kirja on monivuotisen työn tulos jonka syntymiseen monet ihmiset ovat vuosien saatossa osallistuneet mm. keräämällä haastattelutietoa ja kuva-aineistoa. Aikaisempien puurtajien työtä on viimeisinä vuosina jatkanut 10-henkinen kirjatyöryhmä.

  Kirjassa Lipinlahden menneisyyttä käsitellään monelta kantilta alkaen Lipinlahden nimen alkuperän pohdinnalla sekä muun nimistön esittelyllä. Kirjassa kerrotaan sota-ajasta, maatalouden kehittymisestä, liikenneyhteyksien kehittymisestä sekä kaupankäynnistä sekä käsitellään laajasti Lipinlahden asutushistoriaa. Lipinlahden, Kopraksen ja Kuokanvaaran kansakoulut käydään läpi oppilasluetteloineen. Samoin kuvataan kylän hengellistä elämää, mukaan lukien opiston historia, esitellään perinteisiä työtapoja ja ammatteja ja kerrotaan kylältä lähtöisin olevista eri alojen merkkihenkilöistä.

  Lipinlahti - kylä Pielisen rannalla on 640-sivuinen opus, jossa on runsaasti arvokkaita kuvia entisajan arjesta tarkkoine vuosiluku- ja henkilötietoineen. Edellä mainitun linkin lisäksi kirjaa on Nurmeksessa saatavissa myös kirjakauppa Sananhelinästä.


  Toinen kiinnostava yläkarjalaisia kyliä koskeva kirja on "Kotona, kylässä, liikkeellä, Sivakka ja Rasimäki arjen ja mielen tiloina",. Kirja on uusin raportti Itä-Suomen yliopiston Sivakan ja Rasimäen kyliin kohdistuneesta monivuotisesta tutkimushankkeesta, joka on ollut käynnissä 1970-luvulta asti. Tutkimusraporttien lisäksi Sivakasta ja Rasimäestä on tehty myös useampi tv-dokumentti.

  Tässä kirjassa kylät jäsentyvät muutoksessa olevina paikkoina, joissa ihmiset niin elävät kuin pistäytyvät. Toisaalta kylät ovat kaivattuja ja muisteltuja kotipaikkoja. Kirjassa äänen saavat yksittäisten ihmisten elämäntarinat, kylistä lähteneiden muistelut ja karjalaisuus. Keskeinen näkökulma on liikkuvuuden vaikutukset ihmisten elämään ja maaseudun kehitykseen.

  Sivakan ja Rasimäen kyliä koskevia raportteja on julkaistu viidellä vuosikymmenellä. Pitkään jatkuneen tutkimuksen aikana suomalainen yhteiskunta, maaseutu ja tutkimusotteet ovat kokeneet suuria muutoksia. Tutkimusotteet ovat vaihtuneet ja niin ikään kyliä koskevat tulkinnat. Uusin kirja Kotona, kylässä, liikkeellä sisältää myös kiinnostavan katsauksen aikaisempien kirjojen perusteemoihin ja kylätutkimuksen kehityssuuntiin. Kirja on siten kiinnostavaa luettavaa kotiseutuharrastajille, kyläaktiiveille ja maaseudun kehittäjille kuin myös yleisemmin yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneille. Kirjan on kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.


  Toimittajan pöydältä

  Koosteita tapahtumista

  Olemme lisänneet sivustolle kaksi uutta palstaa, jotka käsittelevät kahta Höljäkässä toteutettua suuren luokan hanketta. Toinen on Höljäkkä Areena ja toinen Höljäkkä-kirja. Molemmat saivat päivänvalon vuonna 2012. Lisäksi Höljäkän keskustaajaman osayleiskaava muodostaa oman palstansa.

  Valokuituverkkoa koskeva aineisto on siirretty osaksi Kuvia-sivustoa, joka on kokoelma lyhyitä koosteita, jotka tavalla tai toisella koskettavat Höljäkkää.


  Luokkakuvia Höljäkän koulujen oppilaista

  Sivulla Luokkakuvia on kuvia Höljäkän koululaisista vuosina 1923-1990. Täydennämme kuvakokoelmaa mahdollisuuksien mukaan ja toivomme lisää kuvia erityisesti Pohjois-Höljäkän koululaisista sekä kaikista koulurakennuksista niin sisältä kuin ulkoa. Viimeksi kuvakokoelma on täydentynyt 20-luvulta olevilla kuvaharvinaisuuksilla ja Pohjois-Höljäkän koululaisista otetuilla kuvilla. Monet kiitokset saamistamme uusista kuvista niiden lähettäjille!


  Kotisivut ja Höljäkkä-lista

  Uudistamme ja kehitämme kotisivuja koko ajan. Kerro mielipiteitäsi sivuista ja lähetä aineistoa toimitukseen.

  Höljäkän tapahtumista ja uutisista tiedottamiseen on olemassa ns. Höljäkkä-lista. Se on postituslista, jolle sekä vakinaisesti Höljäkässä asuvat että ns. etähöljäkkäläiset ovat tervetulleita. Lähetämme listalla oleville Höljäkkä-aiheista postia muutaman kerran vuodessa - mm. Höljäkän tapahtumista, kesän palveluista jne. Listalle pääset lähettämällä sähköpostiosoitteesi toimitukseen. Osoitetiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä anneta muiden listalla olevien taikka ulkopuolisten käyttöön. Jos osoitteesi muuttuu, muistathan ilmoittaa uuden!


  Toimituksen yhteystiedot

  Toimituksen sähköpostiosoite on: leena.eskelinen@holjakka.fi.

  Höljäkän kotisivun osoite muuttui vuoden 2017 alussa muotoon: www.holjakka.fi. Kotisivut olivat perustamisestaan eli vuodesta 1998 lähtien oyk-osoitteessa, missä useimmat Nurmeksen kylien kyläsivut edelleen ovat. Sivusto luotiin aikanaan Oppiva Ylä-Karjala -projektin käynnistysvaiheessa. Projektin lopetettua toimintansa katsoimme ajankohdan tulleen muutokselle.